müttəsil

müttəsil
<ər.>
1. sif. Arasıkəsilməyən, biri-birinin dalınca davam edən; bitişik, bağlanmış.
2. zərf Arası kəsilmədən, ara vermədən davam edən. Bəzi vaxt yağış başlayanda bir həftə müttəsil yağır. Ə. H.. Nəriman babasının müttəsil yağdırdığı və bir-birindən vacib sualların bilmirdi hansına cavab versin. M. C..
3. zərf Həmişə, hər vaxt, daim, ara-bərəsiz. Ey Füzuli, müttəsil dövran müxalifdir mana. F.. <Taybuynuz öküz> . . müttəsil övqatını zəhmət və məşəqqətdə keçirib, bir kəsdən çəkdiyi zəhmətin əvəzinə razılıq və xoş sifət görmür. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • müttəsil — ə. .3 1) bitişik, yapışıq; 2) ardıcıl davam edən; fasiləsiz; 3) daimi, həmişəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müttəsilən — ə. 7.3 1) ardıcıl surətdə, bir birinin ardınca; 2) daima, həmişə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hüruf — ə. «hərf» c. hərflər. Hürufi e’rab ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında sait yerini tutan hərflər hürufi imla’ fars və əski Azərbaycan əlifbalarında saitləri əks etdirən hərflər hurufiqəməriyyə ərəb əlifbasında sözlərin əvvəlinə «əl»… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gədalıq — is. 1. Əsil nəsəbi olmama, aşağı təbəqədən olma. Əl versə gədayə padişahlıq; Sanman ki, qılır dəxi gədalıq. F.. // Nökərlik. Dərgəhində müttəsil fəxrim gədalıqdır mənim. S. Ə. Ş.. 2. məc. Alçaqlıq, nanəciblik. Vəfalı qulunam, sana nökərəm;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşüftəlik — is. 1. Əhvalı pozğunluq, pərişanlıq. Oldu, Vahid, xatirimdə cəmkən aşüftəlik; Müttəsil çəkməkdən ol zülfipərişan fikrini. Ə. V.. 2. Məftunluq, dəlicəsinə vurğunluq, aşiqlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitab — z. <fars.> Tabsız, taqətsiz, üzgün. Bitab olmaq. Bitab düşmək. – Şəm istər müttəsil bitab öz pərvanəsin; Qönçeyi gül əndəlibin naleyi zarın sevər. Qövsi. Gülsüm ağlamaqdan bir payədə bitab olmuşdu ki, yolu gedə bilmirdi. Ə. H.. Biçarə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərbəriyyət — is. <xüs. is. dən> Barbarlıq, vəhşilik. Bir əlac eylə ki, bu bərbəriyyət zəmanəsinin əlifbasında erab hüruf ilə müttəsil yazılsın. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daim(a) — z. <ər.> Həmişə, hər vaxt, müttəsil, arasıkəsilmədən. Daim işləmək. Daim artmaq. Daim oxumaq. – Sordum ki, rəqib ilə oturmaq nədir, ey şux? Güldü, dedi: gül daim olur xar yanında. S. Ə. Ş.. Könül bir quşdur ki, sevməz əsarət; Daim çırpınır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəqiqəbaşı — z. Hər dəqiqədə, hər dəqiqədən bir, tez tez, müttəsil. Dəqiqəbaşı su içmək. – Yunis dəqiqəbaşı vaqonun qapısına çıxır, pəncərəsindən boylanıb cənuba doğru baxırdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərə — is. 1. İki dağ və ya təpə arasında, eləcə də düzənlikdə uzun dərin çuxur; vadi. Ey söyüdlü dərə, ey dumanlı dağ; Səfaya daldığım yerdir bu yerlər. M. Müş.. 2. Çay yatağı, çayın axdığı yer. Çəmənin üst tərəfi getdikcə uca, qarlı dağlara müttəsil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”